Kringloopwinkel   De Snuffelhal 
 

De snuffelhal is onderdeel van de Hervormde Gemeente te Putten. De opbrengsten zijn bestemd voor goede doelen zowel binnen als buiten de Hervormde Gemeente.

Goede doelen 

Kerkbeheer 04-01-2024 Kerkbeheer heeft in zijn onlangs gehouden vergadering een afvaardiging van de Snuffelhalcommissie mogen ontvangen. Reden hiervan was dat zij gedurende het jaar 2023 weer een positief financieel resultaat hebben geboekt. Uit handen van de voorzitter heeft Kerkbeheer een cheque van € 12.000,-- ontvangen, wederom een bedrag om dankbaar voor te zijn. Dit prachtige resultaat is te danken aan een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
De extra verdiepingsvloer welke het afgelopen jaar is gerealiseerd staat inmiddels vol met meubels die gretig aftrek vinden. Mooi om te zien dat mensen van buiten de gemeente de Snuffelhal weten te vinden en regelmatig terugkomen om te kijken of er weer iets van hun gading is. Kerkbeheer wil de gift besteden om het interieur van de Nieuwe Kerk op te frissen, waaronder het lakken van de kerkbanken. Daarnaast is de geluidsinstallatie aan vervanging toe en worden er beamers geplaatst. Kerkbeheer is dan ook zeer dankbaar met deze financiële ondersteuning.

 

Diaconie 12-10-2023  Met veel dank aan alle vrijwilligers van de Snuffelhal heeft de Diaconie een gift van € 12.000,-- mogen ontvangen. Er is besloten om het bedrag aan twee doelen te besteden. Het eerste doel is Stichting Leergeld Putten en het andere is voor het vervangen van de collectebussen bij de uitgang in de drie kerken.
Stichting Leergeld is een organisatie die financiële steun en hulp biedt aan gezinnen met beperkte middelen, om ervoor te zorgen dat hun kinderen kunnen deelnemen aan diverse educatieve en buitenschoolse activiteiten. Het primaire doel van de organisatie is om te helpen bij het wegnemen van financiële barrières die kinderen kunnen beletten toegang te krijgen tot onderwijskansen en volledig deel te nemen aan hun school- en gemeenschapsleven. In de oktobervergadering van het College van Diakenen heeft een afvaardiging van de Snuffelhal de gift in vorm van een cheque overhandigd. Het was mooi om te horen hoe er met vele vrijwilligers met plezier wordt samengewerkt. De koffiehoek wordt meer en meer gevonden door de bezoekers. Zo vormt de Snuffelhal in meerdere vormen een belangrijke rol in de gemeente. Wij wensen alle vrijwilligers van harte Gods zegen in hun werk.  


Kerkbeheer heeft in zijn onlangs gehouden vergadering een afvaardiging van de Boeldagcommissie mogen ontvangen bestaande uit
Jan Verhoef, Wilma Loedeman, Willie van de Langemheen en Jan van den Bor. Reden hiervan was dat zij gedurende het jaar 2022 weer een positief financieel resultaat hebben geboekt. Uit handen van de voorzitter Jan van den Bor heeft Kerkbeheer een cheque van € 12.000 ,- ontvangen, een bedrag om dankbaar voor te zijn. Dit prachtige resultaat is behaald met een grote enthousiaste gemêleerde groep vrijwilligers variërende in leeftijd tussen de 18 en 84 jaar. Goed om te horen dat vele mensen uit het hele land de Snuffelhal bezoeken.
Woorden van de voorzitter: ‘Wij zijn de goedkoopste!’
Er worden redelijke prijzen gevraagd in vergelijking met andere organisaties. Het komt voor dat gebrachte spullen direct in andere handen overgaan. Fijn dat mensen de weg naar ons weten te vinden en dan veelal regelmatig terugkomen om te kijken of er weer wat van hun gading is. Mensen zoeken soms wat voor hun verzameling, kopen uit economisch oogpunt of komen voor de gezelligheid een bakje koffie doen. De Boeldagcommissie is voornemens weer kwalitatieve meubels in het assortiment op te nemen; hiervoor is extra ruimte nodig. Zij kwamen zelf met het idee om een extra verdiepingsvloer in de Snuffelhal te realiseren. Kerkbeheer heeft hier positief op gereageerd door hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen. Kerkbeheer wenst de Boeldagcommissie met zijn vele vrijwilligers veel succes en Gods zegen toe.


 
Goede doelen 2022
Met veel dank aan alle vrijwilligers van de Snuffelhal heeft de Diaconie een gift van € 12.000,- mogen ontvangen. Er is be sloten om een bedrag van € 9.500 aan het Fonds Lokale Ondersteuning toe te voegen. Dit fonds wordt gebruikt om binnen onze eigen gemeente ondersteuning te bieden aan hen die onvoldoende middelen hebben om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen of de energierekening te betalen. Ook kan het gebruikt worden voor reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat. Als tweede doel is gekozen voor de SGVT (Stichting Grensverleggende Talenten). Zij zullen een bedrag ontvangen van € 2.500,- Zij bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) of een verstandelijke beperking.
In de januarivergadering van het College van Diakenen heeft een afvaardiging van de Snuffelhal de gift in vorm van een cheque overhandigd. Het was mooi om te horen hoe er met passie en saamhorigheid gewerkt wordt. Wij wensen alle vrijwilligers van harte Gods zegen in hun werk.