Kringloopwinkel   De Snuffelhal 
 

De snuffelhal is onderdeel van de Hervormde Gemeente te Putten. De opbrengsten zijn bestemd voor goede doelen zowel binnen als buiten de Hervormde Gemeente.

Goede doelen 

Kerkbeheer 04-01-2024 Kerkbeheer heeft in zijn onlangs gehouden vergadering een afvaardiging van de Snuffelhalcommissie mogen ontvangen. Reden hiervan was dat zij gedurende het jaar 2023 weer een positief financieel resultaat hebben geboekt. Uit handen van de voorzitter heeft Kerkbeheer een cheque van € 12.000,-- ontvangen, wederom een bedrag om dankbaar voor te zijn. Dit prachtige resultaat is te danken aan een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
De extra verdiepingsvloer welke het afgelopen jaar is gerealiseerd staat inmiddels vol met meubels die gretig aftrek vinden. Mooi om te zien dat mensen van buiten de gemeente de Snuffelhal weten te vinden en regelmatig terugkomen om te kijken of er weer iets van hun gading is. Kerkbeheer wil de gift besteden om het interieur van de Nieuwe Kerk op te frissen, waaronder het lakken van de kerkbanken. Daarnaast is de geluidsinstallatie aan vervanging toe en worden er beamers geplaatst. Kerkbeheer is dan ook zeer dankbaar met deze financiële ondersteuning.

 

Diaconie 12-10-2023  Met veel dank aan alle vrijwilligers van de Snuffelhal heeft de Diaconie een gift van € 12.000,-- mogen ontvangen. Er is besloten om het bedrag aan twee doelen te besteden. Het eerste doel is Stichting Leergeld Putten en het andere is voor het vervangen van de collectebussen bij de uitgang in de drie kerken.
Stichting Leergeld is een organisatie die financiële steun en hulp biedt aan gezinnen met beperkte middelen, om ervoor te zorgen dat hun kinderen kunnen deelnemen aan diverse educatieve en buitenschoolse activiteiten. Het primaire doel van de organisatie is om te helpen bij het wegnemen van financiële barrières die kinderen kunnen beletten toegang te krijgen tot onderwijskansen en volledig deel te nemen aan hun school- en gemeenschapsleven. In de oktobervergadering van het College van Diakenen heeft een afvaardiging van de Snuffelhal de gift in vorm van een cheque overhandigd. Het was mooi om te horen hoe er met vele vrijwilligers met plezier wordt samengewerkt. De koffiehoek wordt meer en meer gevonden door de bezoekers. Zo vormt de Snuffelhal in meerdere vormen een belangrijke rol in de gemeente. Wij wensen alle vrijwilligers van harte Gods zegen in hun werk.